26 KONTENER Z DARAMI W AFRYCE!

KOLEJNY KONTENER Z DARAMI W AFRYCE!!!
Do miejsca rozładunku, czyli do sierocińca prowadzonego przez o. Dariusza Godawę w Yaounde (stolica Kamerunu), w maju 2022r. dotarł kolejny (już 26) kontener z darami.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Dziękuję sponsorom, nadawcom darów i odbiorcom za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego zadania.
Dary dotarły do Afryki i teraz będą odbierane przez misjonarzy. Dary obejmują m.in.: sprzęt medyczny i rehabilitacyjny środki opatrunkowe, odzież, i wiele innych rzeczy. Wobec ogromnych braków wszystkiego w tej części Afryki, taka pomoc jest bardzo potrzebna.