KOLEJNY KONTENER W KAMERUNIE

Do Kamerunu dotarł kolejny ( 32) kontener z darami dla misjonarzy polskich pracujących w Kamerunie.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Dziękuję sponsorom, nadawcom darów i odbiorcom za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego zadania.
Dary zostały już odebrane przez misjonarzy, obejmowały one m.in. wyposażenie szkolne: stoliki i krzesła, maszyny do szycia, narzędzia.
Wobec ogromnych braków wszystkiego w tej części Afryki, taka pomoc jest bardzo potrzebna.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.
Adam Gardynik – prezes Fundacji