OSIEMNASTY KONTENER Z DARAMI JUŻ W AFRYCE!!!

W dniu 26 października 2020r. wysłaliśmy kolejny kontener z darami dla misji prowadzonych przez polskich misjonarzy w Kamerunie, Republice Środkowej Afryki i Czadzie.
Kontener 30 grudnia br. dotarł do miejsca rozładunku tj. do sierocińca prowadzonego przez o. Dariusza Godawę w Yaounde (stolica Kamerunu).
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Dziękuję sponsorom, nadawcom darów i odbiorcom za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego zadania.
Dary dotarły do Afryki i teraz będą odbierane przez misjonarzy. Pośród darów są m.in.: wyposażenie szkół, odzież, środki opatrunkowe i wiele innych rzeczy. Wobec ogromnych braków wszystkiego w tej części Afryki, taka pomoc jest bardzo potrzebna.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.
Adam Gardynik – prezes Fundacji