Program adopcyjny

Podaruj nadzieję !!!

Dzięki Państwa pomocy nasi podopieczni mają możliwość zdobycia niezwykle cennego daru współczesnego świata. Wiedzy. Nasza fundacja pomaga nie tylko tworzyć miejsca do podejmowania nauki jak szkoły, ale również materialnie wspiera wszystkich tych, którzy o tą edukację się starają. Pomagamy dzieciom nie tylko budując dla nich kolejne szkoły, ale również opłacając ich naukę na wszystkich jej poziomach od szkoły podstawowej po studia.

Czym jest „Adopcja serca”?

Adopcja serca to program pomocy ludności żyjącej na skraju ubóstwa w kraju środkowo-zachodniej Afryki – Kamerunie. Nasza fundacja zbiera środki by wspomagać lokalną ludność w drodze do edukacji. Każdy z Państwa kto zechce „adoptować” jednego z naszych podopiecznych ma możliwość pomocy mu w ukończeniu szkoły podstawowej, średniej lub studiów.

  • Program pomocy dla dzieci, młodzieży i studentów z Kamerunu w drodze do edukacji
  • Materialna pomoc w zdobyciu sprzętów naukowych niezbędnych w procesie edukacji
  • Podarowanie szansy na lepsze jutro dla naszych podopiecznych