Projekt edukacji rolniczej w Kamerunie, Republice Środkowej Afryki i Czadzie „NIE BĄDŹ GŁODNY – WYPRODUKUJ SOBIE ŻYWNOŚĆ”

Największym problemem Afryki jest niedożywienie, dlatego też nasza Fundacja rozpoczęła projekt edukacji rolniczej (na razie w sferze ogrodniczej). Projekt polega na upowszechnieniu uprawy warzyw. Pierwszym etapem było przygotowanie pola a następnie wysianie nasion warzyw z polskich upraw, ale zaprawionych na grunt afrykański. Celem tego projektu jest rozwój przedsiębiorczości miejscowej, ubogiej ludności oraz edukacji  w zakresie technologii uprawy. Plony wzbogacą dotychczas ubogi jadłospis szczególnie dzieci, a nadwyżka upraw pozwoli uzyskać dochody ze sprzedaży na lokalnych targowiskach.Koordynatorem tego projektu w Republice Środkowej Afryki jest świecka misjonarka, kombonianka – Ania, która na misjach jest już trzeci rok.

Wszystkich zainteresowanych udzieleniem pomocy biednym mieszkańcom Afryki, szczególnie Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki i Czadu w sferze edukacji czy socjalnej, zapraszamy do kontaktu z Fundacją.

Wszystkim zaangażowanym w ten projekt bardzo dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy sponsorom projektu.