Projekt „Rozbudowy szkoły w Ingore”

Szczegóły projektu poniżej (historia placówki, dane do przelewu), serdecznie zachęcamy do wsparcia tego działania.
Misja w Ingore to placówka w Gwinei Bissau.
Gwinea Bissau – to małe państwo w zachodniej Afryce, należy do najbiedniejszych krajów świata. Od 50 lat cieszy się Niepodległością od Portugalii, ale doświadcza także wewnętrznych starć, nawet wojny domowej, w 1999 r.
Gospodarka kraju opiera się na rybołówstwie i rolnictwie – szczególnie uprawie i sprzedaży orzeszków ziemnych i orzechów nerkowca.
Katolików jest tam 20 %, lecz jest brak księży i misjonarzy.
6 stycznia 1985 r. powstała Parafia, w gminie Ingoré, założona przez Księży z Papieskiego Instytutu Misjonarzy Zagranicznych – PIME, którzy musieli ją opuścić. Przez ostatnie kilka lat Parafia pozostała bez kapłanów. Żyjące we wspólnocie zakonnej siostry Adoratorki Krwi Chrystusa dbały o katechizację.
Od 24 listopada 2020 roku życie Parafii – w miejscowości i przynależnych osad oraz praca w diecezji odradza się.
Zgromadzenie Księży od Najświętszego Sakramentu z Senegalu podjęło to misyjne zadanie. Wiele osób przyjmuje już Sakramenty Święte, Chrzest Św., przyjmują także osoby, które nie pochodzą z rodzin chrześcijańskich.
Parafia nie ma jeszcze wybudowanego Kościoła, lecz jest plac pod budowę nowego Kościoła, już zaprojektowanego.
Przed laty, w gminie Ingoré powstała jedna z pierwszych Szkół, dzięki staraniom portugalskich osadników a po odejściu Portugalczyków Szkoła została odzyskana przez Ojców PIME i przyjęła nazwę „Ojca Spartaco Marmugi” – włoskiego księdza, misjonarza, który w kraju i w tej Diecezji przez wiele lat posługiwał, nauczył ich wiele zawodów, m.innymi: rybołówstwa, stolarstwa, mechaniki, budownictwa Ksiądz ten założył Misję i Kościół w regionie Suzana, która należy do tej Diecezji.
Szkoła przez wszystkie lata istnienia wciąż kształci, ma tylko dwie sale lekcyjne i przyjmuje uczniów klas gimnazjalnych.
Obecnie Gmina Ingoré wciąż rozrasta się i zwiększa liczebnie. Jest potrzeba kształcenia coraz większej liczby uczniów. Z powodu braku warunków – wiele młodych porzuca naukę na szczeblu gimnazjalnym, a młode dziewczęta przedwcześnie zachodzą w ciążę.
Szkoła należy do Parafii i jest zarządzana przez Proboszcza Parafii wraz z Radę Duszpasterską Parafii i Dyrektora Szkoły.
Prowadzący Parafię Księża dostrzegając trudności Szkoły oraz młodzieży, w kontynuowaniu dalszej nauki, postanowili podjąć starania o stworzenie lepszych warunków nauki młodzieży.
Od Diecezji otrzymali nowe miejsce na powiększenie Szkoły i postarali się o projekt rozbudowy Szkoły gimnazjalnej, o nazwie: „Projekt budowy trzyklasowego pawilonu, na nowym terenie szkoły Padre Spartaco Marmugi w Ingoré”.
W Celu:
1- możliwości kształcenia młodych ludzi
2- motywacji i pomaganiu w kontynuowaniu nauki
3- zmniejszeniu odsetka:
wczesnych ciąż oraz porzucania nauki
Odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Proboszcz Parafii, Ksiądz Jan Paweł Tine – zakonnik, Ojciec, ze Zgromadzenia Księży od Najświętszego Sakramentu założonego przez św. Piotra Juliana Eymarda.
Od biednych parafian, ani z ramienia Oświaty – nie może liczyć na pomoc finansową.
Może nam, uda się dołożyć „cegiełkę” ? Bardzo Proszę o Dowolne wpłaty:
w Złotówkach lub w Euro – (z podaniem Tytułu Przelewu:
„Rozbudowa szkoły w Ingore”
Na rachunek bankowy Fundacji im. Stefana Szolc – Rogozińskiego SERCE DLA AFRYKI
Fundacja im. Stefana Szolc – Rogozińskiego- Serce Dla Afryki ul. Lawendowa 7, Sadowice, 55-080 Kąty Wrocławskie
Rachunek nr 24 1090 2398 0000 0001 2990 1356 – wpłaty w PLN
Rachunek nr 62 1090 2398 0000 0001 3125 5859 – wpłaty w EURO
Uwaga: przy przelewach z zagranicy:
FORMA IBAN: PL nr rachunku 26 cyfr
SWIFT/BIC: WBKPPLPP
Tytuł przelewu: „Rozbudowa szkoły w Ingore”
Z góry Dziękuję za Wszelkie wsparcie i włączenie się w to Dzieło 🙂
Zawierzam i oddaję Panu Bogu w modlitwie Darczyńców i afrykańską Parafię w Gwinei Bissau – Parafię św.Marii de Mattias w Ingoré.
s.M.Loreta