W dniu 9 maja 2014 roku z inicjatywy s. Tadeuszy (siostry dominikanki), jako fundatorki została założona Fundacja im. Stefana Szolc- Rogozińskiego Serce dla Afryki. Prawdziwym jej domem przez blisko 20 lat był Kamerun, gdzie działalność sióstr Dominikanek (2-3 osoby), obejmuje obszar rozległy na ponad 120 km, w skład którego wchodzi 28 wsi, zamieszkałych przez kilkanaście tysięcy ludzi.

Swoją działalność siostry prowadzą wyłącznie dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Nie otrzymują wsparcia ze strony rządu Kamerunu. Siostry  na co dzień troszczą się o zapewnienie mieszkańcom podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Miejsce pracy sióstr leży na wschodzie Kamerunu, który zdecydowanie jest biedniejszy od dobrze rozwiniętej zachodniej części tego małego państwa. Jednak najważniejszym zadaniem, celem sióstr, jest pomoc w dostępie do edukacji. Każdy poziom edukacji w Kamerunie jest odpłatny. Większości rodzin nie stać na pokrycie czesnego za edukację ich dzieci. Dotyczy to nawet edukacji najmłodszych. Nie wszystkie dzieci mogą chodzić nawet do szkoły której odpowiednikiem jest nasza szkoła podstawowa z powodu bardzo niewielkich środków finansowych jakim dysponują. Mieszkańcom wschodnich terenów brakuje środków na wystarczającą ilość żywności dla członków rodziny, więc na opłaty za szkołę i przybory szkolne już w wielu domach nie ma pieniędzy.

Trudności te nie pozbawiły sióstr wiary w sens ich pracy. Pozyskują środki finansowe i rzeczowe, które mają ogromne znaczenie w zapewnieniu podstawowych potrzeb rodzin, a szczególnie dzieci, a ponad to pozwalają wielu dzieciom i młodzieży na dostęp do edukacji. Wobec sytuacji dużego ubożenia społeczności Kameruńskiej postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania, aby większej liczbie dzieci i młodzieży w Kamerunie umożliwić edukację, dzięki czemu będą wartościowymi obywatelami swojego kraju i świadomie będą uczestniczyć w jego rozwoju.

Serce Dla Afryki

NIP: 8943058879

REGON: 360565246

KRS: 0000508865

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-17.00

Adam Gardynik, prezes fundacji: +48 784 015 056

fundacja@sercedlaafryki.com